Milé maminy,
prinášam prehľadný rozpis všetkých lekárskych kontrol a preventívnych prehliadok, ktoré čaká vaše dieťatko od narodenia až do 28 roka života. Obsah a rozsah týchto zdravotných prehliadok upravuje zákon č. 577/2004 Z.z.. Všetky sú plne hradené zdravotnými poisťovňami, vrátane povinného očkovania. V prvom roku života dieťaťa je preventívnych prehliadok najviac, v celkovom počte 9 :
1. prehliadka: novorodenca do 48 hodín
 • založenie zdravotnej dokumentácie dieťaťa
 • tehotenská anamnéza matky, prenatálna a perinatálna anamnéza dieťaťa
 • zhodnotenie správy z pôrodnice s dôrazom na priebeh pôrodu dieťatka
 • komplexné pediatrické vyšetrenie: celkový stav dieťaťa, koža a svalový tonus, hodnotí sa tvar a veľkosť veľkej fontanely, meria sa obvod hlavy a hrudníka, kontrolujú sa oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia, stav pupčeka a jeho hojenie, počúva sa srdce, prezrú slabiny, u chlapcov stav semenníkov, symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov
 • vyšetria sa novorodenecké reflexy, poučenie o strave pri dojčení, laktácii, technikách dojčenia, polohovaní hlavičky dieťatka, hygiene novorodenca
2. preventívna prehliadka: 4. týždeň
 • zhodnotenie zdravotného stavu od minulej prehliadky
 • meria sa obvod hlavičky, váži sa prírastok na hmotnosti
 • komplexné pediatrické vyšetrenie sleduje činnosť srdca, farbu kože, dýchanie, vyšetrí sa bruško
 • sledovanie psychomotorického vývoja
 • od 2. týždňa sa podáva vitamín D (1 kvapky denne s mliekom). Je nevyhnutný pre rast a vývoj kostí
 • USG vyšetrenie bedrových zhybov, prípadne ortopedické vyšetrenie kĺbikov u detského ortopéda, dôraz na balenie nožičiek „naširoko“!
 • poučenie o starostlivosti o dieťa (výživa, režim), podpora laktácie
3. prehliadka: 7. týždeň
 • opätovné merania obvodu hlavy (ktoré sa zaznamenáva do grafu a napovedá o raste mozgu, dieťatko odvážime
 • komplexné pediatrické vyšetrenie: kontrola fontanely (mäkkého miesta na hlavičke), vitamín D, prípadne aj K, počúvanie srdiečka, hojenie pupčeka
 • vyšetrenie psychomotorického vývoja: symetrický zdvih hlavy v polohe na brušku, schopnosť fixovať zrakom blízke premety a osoby
 • kontrola vyšetrenia bedrových kĺbov
 • podpora laktácie, poučenie o starostlivosti
4. prehliadka: 10. – 11. týždeň
 • zhodnotenie celkového zdravotného stavu
 • všetky merania a komplexné pediatrické vyšetrenie ako v predchádzajúcej prehliadke s dôrazom na prírastok hmotnosti
 • sledovanie napredovania vo psychomotorickom vývoji
 • podpora laktácie
5. Preventívna prehliadka: 3. - 4. mesiac
 • zhodnotenie zdravotného stavu dieťatka
 • opätovné merania: dĺžka, obvod hlavy a hrudníka, váha
 • komplexné pediatrické vyšetrenie: kontrola fontanely, počúvanie srdiečka, kontrola bedrových kĺbov ultrazvukom
 • vyšetrenie psychomotorického vývoja: poloha na chrbte – voľne otáča hlavu, sleduje očami, nožičky sa uvoľňujú od podložky, ručičky smerujú pred trup k strednej čiare, prezerá si ručičky, aktívny záujem o hračku; poloha na brušku – vzoprenie o lakte, drží hlavičku
 • podpora laktácie, alebo iná výživa dieťatka
 • ak to zdravotný stav dieťaťa dovoľuje 1. očkovanie hexavakcínou proti 6 infekčným chorobám (záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, žltačka typu B a hemofilovej infekcii) jednou vakcínou do prednej strany stehienka + proti pneumokokom, ak o to požiadate, prípadne proti ovčím kiahňam a rotavírusom
6. Preventívna prehliadka: 5. - 6. mesiac
 • zhodnotenie zdravotného stavu
 • všetky merania ako pri minulých prehliadkach
 • komplexné pediatrické vyšetrenie
 • vyšetrenie psychomotorického vývoja: hrubá a jemná motorika (či si pevne drží hlavičku, prevracia sa z chrbátika na bruško a späť, v polohe na brušku s istotou „pasie koníčky“- spevnené svalstvo na chrbátiku, vie uchopiť hračku a trafiť si s ňou do úst)
 • podpora laktácie
 • u nedojčených detí druhá zmena v stravovaní: zavádzanie nemliečnej stravy (dojčené deti až po ukončení 6. mesiaca života)
 • 2. očkovanie kombinovanou hexavakcínou - šesťvakcínou do stehienka na nohe + proti pneumokokom, alebo rotavírusom (nepovinné)
7. prehliadka: 7. - 8. mesiac
 • zhodnotenie zdravotného stavu
 • meraniaobvod hlavy a hrudníka a prírastok na hmotnosti
 • komplexné pediatrické vyšetrenie
 • vyšetrenie psychomotorického vývoja - hrubá a jemná motorika: v polohe na chrbte dlho nevydrží, obracia sa na bruško, samé sa posádza; poloha na brušku – lozenie po štyroch; vertikalizácia – v závese pod pazuchami pri styku nožičiek s podložkou sa aktívne vzoprie a vzpriami sa, učí sa loziť - zaujme polohu na všetky „štyri“, nakláňa sa dopredu a dozadu
 • podpora dojčenia, prípadne poučenie o inej výžive
8. preventívna prehliadka: 9. - 10. mesiac
 • zhodná s predchádzajúcou prehliadkou
 • kontrola váhy a napredovania vo psychomotorickom vývine
9. preventívna prehliadka: 11. - 12. mesiac (1 rok)
 • zhodnotenie vývoja, celkové prospievanie - stavba tela
 • merania: hmotnosti, výšky, obvodu hlavičky
 • posúdenie psychomotorického napredovania, čo už dieťa všetko dokáže, jemná, hrubá motorika, chôdza, prvé slová
 • preventívne vyšetrenie moču
 • informácie o hygiene ústnej dutiny, kontrola zúbkov
 • výživa, stravovanie
 • ak to zdravotný stav dieťaťa dovoľuje, 3. očkovanie hexavakcínou (záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, žltačka typu B a hemofilovej infekcii), prípadne iné doplnkové očkovanie
10. preventívna prehliadka: 18. mesiac (v 2. roku života)
 • komplexné pediatrické vyšetrenie
 • napredovanie v psychomotorickom vývoji
 • kontrola uzatvárania veľkej fontanely
 • vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín
 • kontrola po očkovaní, prípadné doplnenie chýbajúceho očkovania
 • výživa, stravovanie, poučenie o hygiene
 • upozornenie na riziká náhodných úrazov
 • očkovanie proti osýpkam, mumpsu a rubeole
11. preventívna prehliadka v 3. roku života
 • komplexné pediatrické vyšetrenie (počúvanie srdiečka, uzliny, ústna dutina, zúbky)
 • merania výšky a hmotnosti dieťaťa
 • kontrola psychomotického vývinu, reči
 • odber vzorky moču
 • výživa, stravovanie
 • hygiena, kontrola samostatnosti pri každodenných úkonoch
12. preventívna prehliadka v 5.- 6. roku života
 • komplexné pediatrické vyšetrenie
 • psychomotorický vývin
 • merania hmotnosti, výšky dieťaťa
 • odber vzorky moču
 • posúdenie školskej zrelosti
 • vyšetrenie zraku, sluchu a reči
13. preventívna prehliadka v 7. roku života
 • komplexné pediatrické vyšetrenie a všetko ako pri predchádzajúcej prehliadke
 • vyšetrenie pohybového aparátu, chrbtice, držania tela, reflexov
14. preventívna prehliadka v 9. roku života
 • ako v predchádzajúcich prehliadkach
15. preventívna prehliadka v 11. roku života
 • komplexné pediatrické vyšetrenie
 • váha, výška
 • odber krvi a moču
 • kontrola výšky hladiny cholesterolu
16. preventívna prehliadka v 13. roku života
 • komplexné pediatrické vyšetrenie
 • merania váhy a výšky
 • odber moču a krvi
 • kontrola reflexov a chrbtice (prípadné zakrivenie, vyšetrenie stavcov)
 • preočkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne (DTaP-IPV)
17. preventívna prehliadka v 15. roku života
 • výstupná prehliadka po skončení povinnej školskej dochádzky
 • všetky merania
 • posúdenie voľby povolania s ohľadom na zdravotný stav
 • meranie tlaku krvi, pulzu
 • posúdenie anamnézy na rizikový faktor srdcovocievnych ochorení, predovšetkým meranie hladiny cholesterolu v krvi
 • vyšetrenie zraku a sluchu, chrbtice
 • prehmatanie brušnej steny
 • vstupná prehliadka žiakov stredných škôl a stredných odborných učilíšť
18. preventívna prehliadka v 17. roku života
 • 2 roky po vstupe na SŠ komplexné pediatrické vyšetrenie študenta vrátane všetkých meraní
 • odber vzoriek krvi a moču
 • meranie tlaku krvi, pulzu
 • stavba tela, chrbtica
 • kontrola zraku
19. preventívna prehliadka po 18 roku - do 28 roka života
 • U nás má pacient vo veku 18-28 rokov nárok na preventív. prehliadku každé 2 roky.
20. preventívna prehliadka v 28. roku života - výstupná
Ordinačné hodiny:
Pondelok - Piatok:   7:00 - 15:30
- obedná prestávka: 11:30-12:00
- vyšetrenie chorých pacientov:
7:00 - 11:30 (Po, Pia)
7:00 - 10:00 (Ut, Str)
- poradňa, prevencia pre zdravé deti:
10:00 - 11:30 (Ut, Str, Štv)
- návštevy, administratíva, semináre:
12:00 - 15:30 (Po, Str, Pia)
- vyšetrenia objednaných pacientov:
12:00 - 15:30 (Ut, Štv)
- ultrasonografia (USG):
7:00 - 10:00 (Štv)
Podrobný rozpis schválený VÚC
nájdete tu.
Aktuality
Dovolenka:
10.8.2020, 11.8.2020, 12.8.2020, 14.8.2020 - zástup MUDr. Lendová
13.8.2020 (Štvrtok) - zástup MUDr.Matejková, detská ambulancia vedľa nás
26.8.2020 - 28.8.2020 - zástup MUDr.Matejková, detská ambulancia vedľa nás