Kedy vyšetriť ABI?
  1. u všetkých osôb nad 60 rokov;
  2. u všetkých pacientov nad 50 rokov s postihnutím srdcových, či mozgových ciev alebo ak majú minimálne jeden rizikový faktor (napr. fajčenie, hypertenzia, vysoký cholesterol, cukrovka, obezita, abnormálne EKG, atď.)
  3. pri podozrení na ICHDK, v prípade ťažkostí (bolesti v lýtkach pri chôdzi)
- Článok na 6. strane v MY Oravské noviny č. 37/2016 (20.9.2016) --> download
Približne každý desiaty človek vo veku nad 50 rokov trpí na ischemickú chorobu dolných končatín (ICHDK). Často sa však ICHDK neskoro zistí, pretože v prvom štádiu nepociťuje pacient žiadne ťažkosti. Neskôr sa prejavuje bolesťami lýtok počas chôdze (”intermitentné klaudikácie”), ktorá prinúti pacienta spomaliť až zastaviť. Skracuje sa vzdialenosť, ktorú chorý dokáže bez zastavenia bezbolestne prejsť. Asi u tretiny pacientov hrozí amputácia nohy.
Vyšetrenie ABI (členkovo-ramenného indexu) umožňuje odhaliť ICHDK už v počiatočnom štádiu, keď ešte pacient nepociťuje žiadne ťažkosti. Stanovenie ABI indexu pomocou „oscilometrického“ prístroja je bezbolestné, jednoduché a trvá asi 15 minút. V ľahu nasadí sestrička na horné a dolné končatiny manžety, ktoré sa nafúknu ako pri meraní krvného tlaku a následne sa vypočíta hodnota ABI.
ABI predstavuje marker celkového kardiovaskulárneho rizika. Predpovedá pravdepodobnosť vzniku srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody. Preto by mal byť každý pacient s nízkym ABI indexom vyšetrený aj kardiológom.
Ordinačné hodiny:
Pondelok až Piatok (okrem Štv):  
 7:00 - 11:30    12:00 - 15:30
Obedná prestávka: 11:30-12:00
Štvrtok neordinujeme.
Podrobný rozpis schválený VÚC
nájdete tu.
Aktuality
Odborná konzultácia - na počkanie, na vlastnú žiadosť pacienta 10,- Eur

---------------------------------------------------
Zavolajte nám alebo napíšte e-mail aspoň 1 deň vopred:
– ak potrebujete zmeniť termín vyšetrenia
– ak sa nemôžete na vyšetrenie dostaviť