Od 1.1.2018 realizujeme skríning porúch dýchania počas spánku (spánkového apnoe) pomocou prístroja SOMNOcheck micro cardio v domácom prostredí pacienta.
Naviac umožňuje zhodnotenie indexu rizika kardiologických problémov (CRI, cardiac risk index) na nízke, stredné a vysoké.
V prípade pozitívneho výsledku odosielame pacientov na vyšetrenie do Ambulancie pre spánkové poruchy dýchania v Martine
Ordinačné hodiny: Pondelok, streda, štvrtok 13,00 hod. – 15,00 hod.
na základe telefonického alebo mailového objednania
Email: splab@unm.sk alebo Telefón: 043/4203250
Pokyny pre pacienta. --> download
SOMNOcheck micro cardio Smokerlyzer
Ordinačné hodiny:
Pondelok až Piatok (okrem Štv):  
 7:00 - 11:30    12:00 - 15:30
Obedná prestávka: 11:30-12:00
Štvrtok neordinujeme.
Podrobný rozpis schválený VÚC
nájdete tu.
Aktuality
Odborná konzultácia - na počkanie, na vlastnú žiadosť pacienta 10,- Eur

---------------------------------------------------
Zavolajte nám alebo napíšte e-mail aspoň 1 deň vopred:
– ak potrebujete zmeniť termín vyšetrenia
– ak sa nemôžete na vyšetrenie dostaviť