Čo je u nás samozrejmosťou:
  • kompletné spektrum štandardných vyšetrení (echokardiografia, bicyklová ergometria, domáci tlakový a ekg monitoring, odber krvi, atď.).
  • popis EKG na počkanie v rámci preventívnej prehliadky (raz za dva roky u poistencov, ktorí dovŕšili 40 rokov)
Okrem bežných výkonov máte u nás NAVIAC:
  • špeciálna starostlivosť o pacientov so srdcovým zlyhávaním
  • „women friendly“ (priateľská k ženám) starostlivosť cielene zameraná na špecifické rozdiely medzi mužmi a ženami pri srdcovo-cievnych ochoreniach
  • oscilometrickým prístrojom Boso ABI 100 vyšetrujeme členkovo-ramenný index (ABI), ktorý meria stav zdravia Vašich ciev na nohách.
    Viac info na ABI
  • 7 dňový EKG záznamník s automatickou detekciou arytmií Vitaphone 3100 BT
    Pokyny pre pacienta -> download
  • mesačná EKG karta pre manuálne zachytenie arytmie Getemed
    Pokyny pre pacienta -> download
  • u fajčiarov meranie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu Smokelyzer piCO Simple
  • skríning porúch dýchania počas spánku (spánkového apnoe) pomocou prístroja SOMNOcheck micro cardio v domácom prostredí pacienta + so súčasným zhodnotením indexu rizika kardiologických problémov CRI (cardiac risk index)
    Viac info na Spánkové apnoe
  • ultrazvukové vyšetrenie Achillovej šľachy na vylúčenie xantómov pri možnej familiárnej hyperCHOL). Viac info na hyperCHOL
  • bezbolestné vyšetrenie cholesterolu, INR a glykémie z kvapky krvi s výsledkom do 3 minút
  • analýza stavby tela (množstvo tuku a svalovej hmoty) prístrojom OMRON BF 511
  • v blízkej budúcnosti plánujeme vykonávať ECHO počas záťaže, ktoré dokáže lepšie odhaliť nedostatočné prekrvenie srdcového svalu ako bežne používaná ergometria.
Ordinačné hodiny:
Pondelok až Piatok (okrem Štv):  
 7:00 - 11:30    12:00 - 15:30
Obedná prestávka: 11:30-12:00
Štvrtok neordinujeme.
Podrobný rozpis schválený VÚC
nájdete tu.
Aktuality
Odborná konzultácia - na počkanie, na vlastnú žiadosť pacienta 10,- Eur

---------------------------------------------------
Zavolajte nám alebo napíšte e-mail aspoň 1 deň vopred:
– ak potrebujete zmeniť termín vyšetrenia
– ak sa nemôžete na vyšetrenie dostaviť